YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ (İNGİLİZCE), TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl Düzey
ISCED Kodu Öğretim Türü
Eğitim Dili English Kontenjan Ort
Yabancı Dil
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları 4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun ve 5 yıllık tam zamanlı iş deneyimine sahip adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı INSERT INTO hiyerarsi_icerik (id, h_id, adi, dil, misyon, vizyon, egitim, bilgi, beceri, davranis, kabul, mezuniyet, unvan) VALUES (ALES) yabancı dil sınavı ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar
İş Birliği
İş Birliği Olan
Program Başkanı

Vizyon

Misyon

Kabul Koşulları

4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun ve 5 yıllık tam zamanlı iş deneyimine sahip adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı INSERT INTO hiyerarsi_icerik (id, h_id, adi, dil, misyon, vizyon, egitim, bilgi, beceri, davranis, kabul, mezuniyet, unvan) VALUES (ALES) yabancı dil sınavı ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.