İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2000-2001 Düzey Tezsiz Yüksek Lisans
ISCED Kodu (Genel Alan-Temel Alan) 2-31 Öğretim Türü İkinci Öğretim
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort 150
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim yok
Kabul Koşulları "İ.Ü. Lisanüstü Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiştir: 4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı  (ALES) veya GMAT (Graduate Management Admission Test) veya GRE (Graduate Record Examinination) ile yabancı dil sınavı ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler. "
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar yok
İş Birliği yok
İş Birliği Olan yok
Program Başkanı

Vizyon

"Türkiye’de işletme yöneticiliği alanında, lisansüstü düzeyde kaliteli ve çağdaş eğitim-öğretim, araştırma ve yayın konusundaki lider pozisyonunu sürdürmektir."

Misyon

Bugünün ve geleceğin global ve dinamik iş dünyası için gerekli bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış, kendini sürekli yenileme ihtiyacına inandırmış yöneticiler yetiştirmekte önderliği sürdürmektir.

Kabul Koşulları

"İ.Ü. Lisanüstü Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiştir: 4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı  (ALES) veya GMAT (Graduate Management Admission Test) veya GRE (Graduate Record Examinination) ile yabancı dil sınavı ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler. "

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.